PUBLICACIONSRCD

El passat 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional va estimar parcialment la qüestió d'inconstitucionalitat sobre alguns articles de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en el territori de Guipúscoa. L'Àrea Fiscal analitza en una nota informativa aquesta mesura, que pot traslladar-se també a la normativa estatal.

LLEGIR MÉS

RCDALS MITJANS

Expansión va publicar en la seva edició del dimarts 21 de febrer un article sobre la recent actualització dels criteris d'admissió a tràmit de recursos de cassació publicats per la sala primera del Civil del Tribunal Suprem. La peça compta amb els comentaris d'Ignacio Benejam i Juan Manuel de Castro, socis de l'Àrea Processal d'RCD - Rousaud Costas Duran

LLEGIR MÉS
  "The lawyers think differently and new and completely innovative ideas come from this difference. " Chambers & Partners, 2016

Àrees de pràctica

Oferim la solució legal idònia a cada client, gràcies al nostre profund coneixement jurídic i de negoci. Cobrim íntegrament totes les disciplines del dret al mateix temps que personalitzem el nostre assessorament en funció de les necessitats de cada client i assumpte.

Més sobre les nostres especialitats
som+200professionals

El nostre major valor és un equip format per 29 socis i 200 professionals compromesos amb l'excel·lència i la vocació de servei als clients

CONEIX ELS NOSTRES SOCIS